Steungroepen
Steungroepen

Proactieve verzuimbegeleiding is van essentieel belang om grip op uw verzuim te krijgen. Lees hieronder wat wij voor  u kunnen betekenen.

Proactieve verzuimbegeleiding

  • We bespreken met u frequent verzuim op werknemers en werkgeversniveau

  • Proactief en reactief informeren we u over langdurig verzuim en relevante wetgeving

  • Periodiek hebben we contact met u over opvolging Wet Verbetering Poortwachter

Contact

Bedankt voor de inzending!